AVLYST!! Trinn 3 Ledelse av medledere

1 november, 2020 av Håkon Ravndal

Velkommen til kurs for speiderledere i Agder

Ledertrenerpatruljen «Kilden» inviterer deg til å få
kompetanse, påfyll og inspirasjon

Trinn 3
LEDELSE AV MEDLEDERE
Helgen 4.–6. juni 2021

Kurssted: Vågsbygdskauen, vest for Kristiansand
Kurset er for: Speiderledere som har tatt Trinn 1 og Trinn 2
Forkveld: Onsdag 26. mai kl. 18.00–21.00
Påmeldingsfrist: 16. mai 2021
Påmelding: Medlemssystemet Min speiding:
https://min.speiding.no/activities/view/2064

Kursinnhold: Samarbeid om ledelse, refleksjon om lederskap, veiledning og verdiformidling.

Hele kurset foregår utendørs og er lagt opp som en tur.

Du kan lese mer om grunntreningen og Trinn 3 her: https://speiding.no/laer-ledelse/ledertrening/kurs-i-grunntreningen

Deltakeravgift: Medlemmer i Aust-Agder og Sørlandet kretser får dekket kursavgiften av kretsen. Deltakere fra andre kretser betaler kr 750 til konto 2801 47 11521
senest 16. mai. Ønskes faktura, send en e-post til isabrev@frisurf.no

Merk: Påmeldte fra Aust-Agder og Sørlandet som ikke møter, blir fakturert for kursavgiften fra kretsen i etterkant.

Deltakerinfo: Deltakeroversikt med navn, e-post og telefon, pakkeliste og øvrige praktiske opplysninger sendes ut på e-post ca. 1 uke før kursstart.

Noe du lurer på? Ta kontakt med Isa:
E-post: isabrev@frisurf.no eller SMS 907 55 922

Vel møtt til kurs!
Hilsen oss i Kilden

Kursinnbydelse Kilden Trinn 3 – 2021[1149]