Ekstraordinært Kretsting 2017

Innkalling

Referat ekstraordinært Kretsting 2017