Stiftegården

Kretsstyret

Be scout now

Kontakt Kretsstyret

Geir Arnt Harbak  –  Kretsleder. Epost: kretsleder@sorlandetkrets.no

Paul Nørsett – Visekretsleder. Epost: Visekretsleder@sorlandetkrets.no

Inger Helen Larsen – Styremedlem. Epost: inger.helen@sorlandetkrets.no

Gustav Drivenes – Styremedlem, Roverombud. Epost: gustav@sorlandetkrets.no

Kristine Marie Hansen – Styremedlem. Epost: kristine@sorlandetkrets.no 

Inger Marie Rypestøl – Styremedlem, Roverombud. Epost: inger_m_r@sorlandetkrets.no

Signe Margrethe Ravndal – Styremedlem, Roverombud. Epost: signe@sorlandetkrets.no 

 

Arbeidsgruppe for kretsen.

Webansvarlig- Håkon Ravndal. Epost: Hakon@sorlandetkrets.no