Trinn 2 Speiderprogrammet i egen enhet

1 november, 2020 av Håkon Ravndal

Velkommen til kurs for speiderledere i Agder

Ledertrenerpatruljen «Kilden» inviterer deg til å få
kompetanse, påfyll og inspirasjon

Trinn 2
SPEIDERPROGRAMMET I EGEN ENHET
Helgen 5.–7. februar 2021

Kurssted: Solhøgda leirsted, Øynaheia, Froland kommune
Kurset er for: Speiderledere som har gjennomført introkurs og tatt Trinn 1
Påmeldingsfrist: 17. januar 2021
Påmelding: Medlemssystemet Min speiding:
https://min.speiding.no/activities/view/2048

Kursinnhold: Arbeid i egen enhet, situasjonsbestemt ledelse,
langtidsplanlegging og planlegging i praksis.

Overnatting på patruljerom inne. Kurset blir vekselvis inne og ute med praktiske øvelser kombinert med lek og moro.

Du kan lese mer om grunntreningen og Trinn 2 her: https://speiding.no/laer-ledelse/ledertrening/kurs-i-grunntreningen

Deltakeravgift: Medlemmer i Aust-Agder og Sørlandet kretser får dekket kursavgiften av kretsen. Deltakere fra andre kretser betaler kr 850 til konto 2801 47 11521
senest 17. januar. Ønskes faktura, send en e-post til isabrev@frisurf.no

Merk: Påmeldte fra Aust-Agder og Sørlandet som ikke møter, blir fakturert for kursavgiften fra kretsen i etterkant.

Deltakerinfo: Deltakeroversikt med navn, e-post og telefon, pakkeliste og øvrige praktiske opplysninger sendes ut på e-post ca. 1 uke før kursstart.

Noe du lurer på? Ta kontakt med Isa:
E-post: isabrev@frisurf.no eller SMS 907 55 922

Vel møtt til kurs!
Hilsen oss i Kilden

Kursinnbydelse Kilden Trinn 2 – 2021[1147]