Trinn 2 SPEIDERPROGRAMMET I EGEN ENHET kurshelg 3.-5. FEBRUAR 2023

12 november, 2022 av Håkon Ravndal

Velkommen til kurs for speiderledere
Ledertrenerpatruljen ”Kilden” inviterer deg til å få kompetanse, påfyll og inspirasjon

Kurssted: Solhøgda leirsted, Øynaheia, Froland kommune
Kurset er for: Speiderledere som har gjennomført introkurs og tatt trinn 1
Påmeldingsfrist: 17. januar 2023
Påmelding: Medlemssystemet i NSF:
https://min.speiding.no/activities/view/3266
Kursinnhold: Arbeid i egen enhet, situasjonsbestemt ledelse,
langtidsplanlegging og planlegging i praksis
Overnatting på patruljerom inne. Kurset blir vekselvis inne og
ute med praktiske øvelser kombinert med lek og moro.
Du kan lese mer om grunntreningen og trinn 2 her: Kurs i grunntreningen 
Deltakeravgift: Kr 1000
Aust-Agder krets og Sørlandet krets betaler kursavgiften for
sine medlemmer. Ledere som melder seg på og ikke møter opp, må selv betale kursavgiften til sin krets.
Medlemmer som tilhører andre kretser kan betale til kontonummer 2801 47 11521. Ønskes faktura, send en mail til isabrev@frisurf.no
Deltakerinfo: Deltakeroversikt med navn, mail og telefon, pakkeliste og øvrige praktiske opplysninger sendes ut på mail ca 1 uke førkursstart
Noe du lurer på? Ta kontakt med Isa:
Epost: isabrev@frisurf.no eller sms 90755922