Trinn 1 18-20 September

26 juli, 2020 av Håkon Ravndal

INNBYDELSE
Velkommen til høstens kurs for speiderledere i Agder
Ledertrenerpatruljen «Kilden» inviterer deg til å få
kompetanse, påfyll og inspirasjon
Trinn 1
«JEG ER BEREDT»
Helgen 18.–20. september 2020

Kurssted: Randøya fort, sør-øst for Kristiansand.
Kurset er for: Speiderledere over 16 år.
Fremmøte: Ved brygga i Kongshavn, Randesund kl. 18.30
Påmeldingsfrist: 7. september
Påmelding: Medlemssystemet Min speiding:
https://min.speiding.no/activities/view/1954

Kursinnhold: Speiding og ledelse
Speiderprogram og speiderfriluftsliv
Planlegging av speideraktiviteter
Trygge speideraktiviteter

Kurset foregår utendørs, husk varme klær. Det blir overnatting i lavvo. Kurset blir selvsagt tilpasset gjeldende smittevernregler.
Utstyrsliste, deltakerliste og nærmere informasjon om kurset sender vi til de påmeldte på e-post noen dager i forkant av kurset.

Deltakeravgift: Medlemmer i Aust-Agder og Sørlandet kretser får dekket kursavgiften av kretsen. Deltakere fra andre kretser betaler kr 850 til konto
2801 47 11521 senest 7. september.

Merk: Påmeldte fra Aust-Agder og Sørlandet som ikke møter, blir fakturert for kursavgiften fra kretsen i etterkant.

Vel møtt til kurs!
Hilsen oss i Kilden