Trekløver Gilwell

12 februar, 2020 av Håkon Ravndal

Trekløver-Gilwell er et videregående kurs bestående av en ukes leir der deltakerne bruker sentrale elementer som speidermetoden i praksis – patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing gjennom hele treningen. Trekløver-Gilwell er den naturlige fortsettelsen av din lederutvikling når du har tatt grunntreningen og vært speiderleder i noen år. Kurset gir deg mulighet til å bli bedre kjent med deg selv som person og som speiderleder.

Trekløver-Gilwell-kurset sommeren 2020 er det 71. i rekken og gjennomføres på Sørlandet. Alle de tre delene av treningen, en uke på kurs i juli 2020, en utviklingsperiode med veiledning og en oppfølgingshelg våren 2021 er obligatoriske. I løpet av utviklingsperioden skal det lages en skriftlig rapport som skal godkjennes av veileder og kursleder.

Om kursuka
Kursuka fokuserer på kjernen i speidingen og hva det betyr for deg: Hvorfor er jeg speider? Hvorfor er jeg speiderleder? Hva betyr speidingens verdigrunnlag?

Trekløver-Gilwell utfordrer deg til å sette nye personlige mål og bringe speiderarbeidet ditt videre. Kurset fokuserer på ledelse, kommunikasjon, konflikthåndtering, speidermetode og speideridealer. Patruljesystemet, friluftsliv og learning by doing er sentrale elementer gjennom hele kurset. I tillegg har kurset en stor grad av deltakermedvirkning.

Praksisperiode
I praksisperioden skal du gjennomføre en valgfri oppgave i ditt eget speidermiljø under veiledning fra en av kurslederne. Oppgaven skal gi deg personlig og faglig utvikling.

Oppfølgingshelg
Kurset avsluttes med en avslutningshelg våren 2021 (dato fastsettes i løpet av kursuka).

Hvem kan søke?
Alle speiderledere over 20 år som har fullført hele grunntreningen og vært aktive speiderledere i minst 2 år kan søke om å delta.

Kursplasser tildeles etter søknad på eget skjema og hver søker blir individuelt vurdert før tildeling av kursplass.

Norges speiderforbund arrangerer som regel Trekløver-Gilwell annethvert år. Du har også anledning til å ta treningen i andre speiderforbund og land, men kursinnholdet og -formen varierer noe.

Ledere fra Norges KFUK-KFUM-speidere og fra andre nordiske speiderforbund, og som har tilsvarende erfaring, er også hjertelig velkomne til å delta.

SØKNADSFRIST ER 1.APRIL 2020. Det er begrenset antall plasser på kurset.

Husk at du kan søke støtte til å delta fra Lederfondet. https://speiding.no/node/1764