Til Gruppeledere

2 desember, 2021 av Håkon Ravndal

Gruppeledere!

Arrangementsplan for 2022 er tilnærmet ferdig. Vi jobber med arrangører/komiteer.
– Det er satt opp 2 lederavtale kvelder på våren, vi tenker da på de som skal
ha kurs som trinn 2,3 og Trekløver-Gilwell. For å delta på disse kurs må vi ha
lederavtale og politiattest i orden. Datoer 03/02, 10/05 hvis disse fylles opp
raskt må vi finne flere datoer. Første mann til mølla. 1.Høvåg tar første kveld,
hvem tar kvelden i mai ??

– Trekløver-Gilwell har vi hørt vil gå av stabelen som ukes kurs uke 31 2022.
Her er det begrenset antall plasser, vi har hørt max 20 stk. Hvor mange fra
Sørlandetkrets som for delta er ikke avklart. Antar at kretsstyret kanskje blir
informert om antall og om vi må komme med innstilling.

– SMUL Leir 2022. Denne jobber vi med å få lagt til Lista flystasjon, dato 10-12
juni. Målgruppe er speidere i alder 1 til 4 klasse som er i henhold til
organisasjonsplanen til Norges speiderforbund.
Deltakerpris har kretsstyret satt til kr 50,- pr hode. Info/innbydelse sendes ut
om ikke lenge. Dette da priser på t-skjorter og merker stiger 20% fra nyttår.

– Nasjonal Peff samling 24 Juni. Her må gruppene melde på Peffer i
medlemssystemet og medlemssystemet må være oppdatert med info om hver
deltaker. Peff, Patrulje, tropp, mobil, epost, samt info om foresatte, kontingent
være innbetalt.

Vi oppfordrer ellers gruppene i kretsen å melde seg frivillig til å delta i
komiteer/arrangører for de forskjellige aktiviteter kretsen ønsker å gjennomføre. Vi
setter opp lister og fordeler oppgaver på gruppene slik at alle deltar. Når lederavtale
er signert er den enkelte leder også forpliktet til å delta i krets/Norges speider
forbunds arrangementer fra tid til annen.

Hilsen
Nils Erik Rønning
Kretsleder