Til deg over 16 år med interesse for speiding

21 juni, 2023 av Håkon Ravndal

Norges Speiderforbund Sørlandet Krets ser på muligheten for oppstart av 1. Farsund Sjøspeidergruppe. Vi ønsker å starte opp en Beverkoloni, 1. og 2. klasse, eventuelt småspeidere 3. til 4. klasse.

Kretsen\gruppen disponerer Varbak, en eldre bygning ved et naturområde . Adressen er Skotterudveien 1. For å starte opp har vi behov for voksne ledere. Opplæring vil bli gitt. Kretsen vil følge opp gruppen og vil bidra med både, oppstartsbidrag, hjelpemidler og materiell. Hvis dette er interessant ber vi deg ta kontakt med kretsleder Geir Arnt Harbak 916 43 764 eller

Paul Nørsett 900 67 843 . De svarer på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Det vil bli berammet et møte etter skoleferien for de som melder sin interesse.

Norges Speiderforbund Sørlandet Krets arrangerer 24. juni til 1. juli regionleir (kretsleir) ved Lista Industripark. Leiren er åpen for besøkende og det arrangeres markedsdag/tivoli onsdag 28. juni fra klokka 19:30 til 21:30.

Her vil det være aktiviteter for leirdeltakere. Besøkende vil da kunne få et innblikk i speidere i aktivitet.