Politisk bålsamtale 8 september

1 september, 2020 av Håkon Ravndal

Velkommen til politisk bålsamtale tirsdag 8.september kl.17:30. Det blir oppmøte og matservering fra kl.17:00. Bålsamtalen avsluttes formelt kl.18:30.
Bålsamtalen skal være i lavvoen ved Søndre batteri på Odderøya i Kristiansand, rett ved kafeen
Vi legger opp til et arrangement i tråd med helsemyndighetenes smittevernregler.

Vedlagt ligger tema og spørsmål til bålsamtalen. Vi har også lagt ved et opprop fra flere organisasjoner i forhold til endringene regjeringen foreslår i Plan- og bygningsloven.

Følgende har bekreftet at de kommer per i dag;
Arne Thomassen
Bjørn Ropstad
Gro Bråten
Steinar B. Andersen
Mirell Høyer-Berntsen
Beate Marie Johnsen

Fra forumet kommer representanter fra 4H, Agder botaniske forening, Aust-Agder Turistforening, DNT Sør, Naturvernforbundet i Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Skogselskapet i Agder, og Sørlandets krets av Norges Speiderforbund. Koordinator i forumet deltar også.
Innleder og ordstyrer er Tor Punsvik.

FNF Agder vil invitere lokale- og regionale medier til å dekke den politiske bålsamtalen. Arrangementet gjennomføres med støtte fra Miljødirektoratet.

Spørsmål til politisk bålsamtale 2020[988]

Konsekvenser av endringer i PBL[989]