Plastpelles langs kysten

11 mai, 2020 av Håkon Ravndal

Hei,
det er jo en del av dere som jevnlig ferdes i fjæra, og sikkert mange som også har fått med seg saken om mengder av plastpellets på avveie. Så langt er det gjort flest funn langs Oslofjorden, men Kystverket forventer at også sørlandskysten vil bli berørt (og det er allerede registrert noen funn i Agder). Pelletsene det er snakk om er runde og hvite, og ca. 4 mm i diameter.

Kystverket skal lede arbeidet med opprydningen gjennom en statlig aksjon i samarbeid med rederiet og interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Siden området hvor pelletsene kan havne er såpass stort er man avhengige av innmeldte observasjoner for å kartlegge utslippet, så veldig fint hvis dere kan informere deres medlemmer om kartløsningen som er opprettet av Fredriksstad kommune for å registrere funn: https://arcgis.fredrikstad.kommune.no/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=775fa64b407043ac8ea2f0c2079eeb89
Mer informasjon finnes blant annet på Fylkesmannens hjemmesider, https://www.kystverket.no/ og https://www.oslofjorden.org/.