Ledere i Tropps enheter i Sørlandet Krets!

16 oktober, 2022 av Håkon Ravndal

Nå har vi startet opp nytt speider semester og jeg benytter anledningen til å invitere Dere til en samling der vi ønsker å utveksle erfaringer i vårt speidervirke.

Vi møtes på stiftsgården torsdag 27 oktober kl. 18.00. Vi serverer pizza, kaffe etc. så det er viktig at vi får tilbakemelding på om du kan komme, eller at du sender en stedfortreder. Har du matintoleranse må vi ha beskjed. To personer fra hver stifinner/vandrer tropp kan stille.

Agenda for møtet: 18:00 – 21:00

  1. Velkommen
  2. Kretsleiren 2023, på Lista. Tanker og innspill trenger vi!!
  3. Kurs for ledere, hva ønsker vi av kurs+
  4. Eventuelt

 

God høst 😊