Ledere i flokk /småspeider enheter i Sørlandet Krets!

16 oktober, 2022 av Håkon Ravndal

Nå har vi startet opp nytt speider semester og jeg benytter anledningen til å invitere Dere til en samling der vi ønsker å utveksle erfaringer i vårt småspeidervirke.
Vi møtes på stiftsgården onsdag 26 oktober kl. 18.00. Vi serverer pizza, kaffe etc. så det er viktig at vi får tilbakemelding på om du kan komme, eller at du sender en stedfortreder. Har du matintoleranse må vi ha beskjed. To personer fra hver småspeider/bever flokk kan stille.
Agenda for møtet: 18:00 – 21:00
1. Velkommen
2. Hva ønsker vi for 2023?
3. SMUL leiren 2022, Status – erfaringer!
4. Har vi ønsker for neste år??
5. Kurs for ledere, hva ønsker vi av kurs
6. Eventuelt

God høst 😊

Speiderhilsen

Geir A. Harbak
Kretsleder Sørlandet Krets
Av Norges Speiderforbund