Kretsting

3 mai, 2022 av Håkon Ravndal

Onsdag den 27 april ble det holdt kretsting på Søgne menighetssenter.

Eirik Nordby Fra Lillesand speidergruppe fikk NSF sin hederpris for lang og tro tjeneste. Han har lagt ned mye arbeid i både egen gruppe, krets og ikke minst friluftskolen. Gratulere så mye Eirik

.

Det ble også valgt ny kretsleder på tinget. Vi vil takke Nils Erik Rønning for innsatsen han har lagt ned for krets de 5 siste årene og ønsker Geir Arnt Harbak lykke til som ny kretsleder.

 

Vil takk alle som kom og ønsker det nye styre lykke til