Fredslyset

24 november, 2021 av Håkon Ravndal

Fredslyset er en flamme som spres til stearinlys, fjøslykter, lamper eller lignende som et symbol på fred mellom enkeltmennesker, folkegrupper og nasjoner.
Flammen kommer fra Betlehem der den har brent i over tusen år i grotten der man tror at Jesus ble født.
Speiderne fant at flammen kunne brukes som et symbol på fred, og hvert år siden har flammen blitt spredt rundt i Europa og etter hvert til andre verdensdeler.
Fredslyset i seg selv kan ikke stanse kriger i Irak, Syria, Sør-Sudan… ja det er jo krig så mange steder i verden i dag. Bare mennesker kan stanse kriger og stifte fred! Men mennesker trenger inspirasjon og motivasjon. Fredslyset spres og brenner rundt om i mange land — den samme flammen alle steder. Det er som om den binder oss sammen på tvers av grensene.

Fra fredag av vil Fredslyse igjen skinne på Stiftegården. Dere finner det på sin faste plass i fredslyshuset (hundehuset)

Bjørn Einar Jensen fra 7. Kristiansan Sjø vil ta med seg lyset i fra Stavan KFUM – KFUK