Førstehjelpskurs i Larvik

15 februar, 2020 av Håkon Ravndal

Pasientundersøkelse, blødninger, brannskader, brudd- og bløtdelsskader. Er dette noe du vil lære mer om? Speidernes beredskap Sør-Øst arrangerer et kurs for alle som er ferdige med grunnskolen. Her vil du lære mye om hva som ligger i ordet førstehjelp, du vil få kunnskap om skadetyper og du vil trene på livreddende førstehjelp.

Fredag 27. – søndag 29. mars arrangerer vi kurs i Larvik

Kurset er også åpent for deltagere fra Agder. Harald Edvardsen blir en av instruktørene. Medlemsskap i SB Agder koster 100kr.

https://sorost.speidernesberedskap.no/aktivitet/80?fbclid=IwAR3C_7yZEMhbnJDwLQI6ZXqHrPjj64BsqMC_VngHqzWeAh2ctKO6ZMGEFOw